Swydd: Gweinyddydd dwyieithog yn y diwydiant adeiladu

This page is also available in English. Dyma gyfle i helpu tyfu busnes dynamig gydag enw da iawn yn y diwydiant adeiladwaith. Fel gweinyddwr yn ACOP Group byddech yn gweithio fel aelod o dîm cyfeillgar i alluogi hyfforddiant ar beiriannau a bod yn gyfrifol am drefniant cwmni o ddydd i ddydd. Nid oes angen profiad o’r diwydiant adeiladu, ond mae disgwyl i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o brofiad swyddfa perthnasol a bod yn drefnus iawn a gofalus. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Prif ddyletswyddau Helpu gyda gweinyddiaeth/darpariaeth o brawf iechyd, diogelwch ac amgylchedd CITB.Cyhoeddi prawf CPCS (Construction Plant Competence Scheme) a chadw cofnodion sain a phapur.Cadw calendr ar y cyd i sicrhau bod hyfforddwyr, cyrsiau ac asesiadau yn cael eu cynllunio’n effeithiol.Creu a chadw systemau ffeilio.Paratoi gwaith papur ar gyfer cyrsiau.Cadw cronfa ddata o gleientiaid.Sicrhau bod cofnodion DPP yn cael eu cadw.Cyfathrebu gydag archwiliwr allanol.Cefnogi gyda diweddariadau i’r wefan WordPress a dros gyfryngau cymdeithasol.Trefnu cyfarfodydd tîm a chymryd cofnodion.Cymryd taliadau.Sicrhau bod holl gofnodion ac ardystiadau yn gyfamserol yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch.Cadw cofnodion a dogfennaeth ar osodiadau a gwasanaethau’r peiriannau.Delio gydag ymholiadau dros e-bost/ffônMynychu a chynllunio digwyddiadau gwerthi Cyflog Cyflog gweinyddwr £21,000 per annum (40 awr) Polisi Mae polisi cyfleoedd cyfartal ACOP Group yn ystyried pob ymgeisydd medrus heb wahaniaethu ar unrhyw sail megis rhyw, ethnigrwydd, lliw, crefydd, tarddiad cenedlaethol neu gymdeithasol, oedran, anabledd, neu ffactor arall. Dyddiad cau Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 17 Mehefin 2019 am 12 hanner dydd Anfonwch CV a llythr eglurhaol i...
Job: Bilingual administrator in the construction industry

Job: Bilingual administrator in the construction industry

Mae’r tudalen hwn ar gael yn Gymraeg. Here is an opportunity to help build a dynamic and highly regarded business in the construction industry. As an administrator at ACOP Group you will work with a friendly team to enable plant training to take place and be responsible for many of the day-to-day organisation at the company. No experience of the construction industry is required, although candidates for this administrator role will be expected to demonstrate relevant office experience and be well organised and meticulous. The ability to communicate in spoken and written Welsh and English is essential for this post. Main responsibilities Assist with administration/ delivery of the CITB Health, safety and environment test.Notify CPCS (Construction Plant Competence Scheme) tests and maintain audio and paper records.Maintain shared calendar to ensure that instructors, courses and assessments are planned effectively.Implement and maintain filing systems.Prepare course paperwork.Maintain client database.Ensure CPD records are maintained.Liaise with external auditors.Assist with WordPress website updates and social media management.Organise team meetings and take minutes.Take payments.Ensure all records and certification are up to date in line with health and safety legislation.Maintain plant deployment and servicing records.Deal with queries via email/ phone.Attend and plan sales events Salary Administrator salary £21,000 per annum (40 hours). Policy ACOP Group operates an equal opportunities policy and considers all skilled candidates regardless of gender, ethnicity, colour, religion, national or social origin, age, disability, or any other factor. Closing date Closing date for applications: Monday 17 June 2019 at 12 noon Send a CV and cover letter to...
Specialised lifting operations: get the skills with ACOP

Specialised lifting operations: get the skills with ACOP

Lifting operation with our newly acquired Sennebogen 630HD We have seen a steep rise in popularity of our CPCS specialist lifting courses lately. This includes these categories: slinger/ signaller (all duties)crane/ lift supervisorappointed person360 slew telehandlercrawler cranemobile crane Do you know someone who’d like to upskill in this area? Recommend ACOP. If you yourself would like to get the skills and stay ahead of the game, please get in...
CPCS wheeled excavator training and testing.

CPCS wheeled excavator training and testing.

We have a few exciting offers on wheeled excavator tests and courses here at ACOP on our new JCB Hydradig! If you have the A59A CPCS tracked excavator ticket and have always fancied the A59B ‘rubber duck’ category, then we have a number of options to suit your needs: Half day test only (30 mins familiarisation and CPCS test)One day refresher (half day training and CPCS test in the afternoon)Two or three day courses for intensive training followed by a practical test. Lifting ops is included with every A59B test – for no additional cost (if requested). Please get in touch to discuss your individual requirements on 01269...
Crawler crane training at ACOP!

Crawler crane training at ACOP!

We are excited to announce that ACOP are now the proud owners of a 30 ton Sennebogen Telescopic Crawler Crane! Owing to a high demand for our training in the construction lifting sector, it seemed the natural step for us to purchase a Crawler Crane. It will be featuring in a number of our upcoming training courses. We are looking to offer 3 different levels of courses for 2019: 10 day novice course (to include CPCS slinger/ signaller)5 day course (for experienced plant ops and lift supervisors)1 or 2 day refresher (for experienced crawler crane operators) Please get in touch to enquire about any of the courses on offer so we can help determine the best route for...